Niedawno informowalismy Was o wydaniu wersji 15.8, dziś natomiast chcemy przekazać Wam informację o zmianach, które będą towarzyszyć przyszłym wersjom deepin. Chcemy Wam bardzo podziękować, ponieważ zgłosilisnie nam wiele ciekawych uwag z których znaczna część znajdzie się w kolejnych wersjach.

Mamy bardzo ambitny plan i chcemy co 3 lub 4 tygodnie dostarczać Wam wersję z istotnymi modyfikacjami (pulpitu i lub aplikacji natywnych), które finalnie zostaną zebrane do wersji wyższej. Aby to zilustrować: po wydaniu wersji 15.8.1 miesiąc później wydamy 15.8.2 i później 15.8.3 i 15.8.4, a ostatecznie 15.9 jako wersja, która zbiera wszystkie nowe funkcje.

Wersja 15.8.1

Centrum kontroli
Pojawią się dodatkowe przełączniki, które pozwalają na korzystanie z najszybszych repozytoriów systemu. Dzięki temu jeszcze sprawniej, będziemy mogli dostarczać Wam poprawki systemiu i aktualizacje aplikacji.

Menedżer plików
Będziemy kontynuować prace nad poprawą sposobu wyświetlania informacji, zawsze starając się zwiększyć poczucie komfortu użytkownika. Zwiększamy wsparcie dla ISO lub MDS.
Zostanie dodana możliwość zmiany wyglądu GRUB. Zarządzanie zasilaniem laptopów zostanie wzbogacone o różne kombinacje w celu dostosowania jego zastosowania do różnych urządzeń.

Wersja 15.8.2

Menedżer plików
Dodamy zaawansowane wyszukiwanie, dostęp bedzie po kliknięciu na ikonę lupy lub za pomocą klawiszy skrótów Ctrl + F. Możliwe będzie wyszukiwanie i filtrowanie w oparciu o kilka wybranych kryteriów.

Interfejs ekranu blokady
Zostanie połaczone ze stanem wstrzymania systemu. Ponadto, gdy urządzenie posiada skaner linii papilarnych w oknie dialogowym autoryzacji możliwa będzie autoryzacja za ich pośrednictwem. Jeśli rozpoznawanie odcisków palców nie powiedzie się, zostanie ponownie poproszony o podanie hasła.

Zostaną dodane ulepszenia i uzupełnienia gestów dla ekranów dotykowych.

Wersja 15.8.3

Centrum kontroli
Zostanie dodana możliwość zalogowanie się za pomocą deepin ID co da dostęp do chmury deepin. Mozliwe bedzie zsynchronizowanie lokalnej konfiguracji komputera z chmurą, która obejmuje dostosowanie systemu, zainstalowane oprogramowanie, zdjęcia, dostęp do usług drukowania w chmurze…

Nowości będzie wiele, menedżer plików będzie oferować nowy podgląd pozwalając na wyświetlanie większej liczbę atrybutów plików. Zostanie dodana opcja szybkiego wydruku plików. Odtwarzacz wideo otrzyma usprawnienia w interakcji klawiatury z aplikacją.

Zostaną dodane nowe funkcje w aplikacji, która zarządza tapetami pulpitu.

Wersja 15.8.4

Dodamy funkcję podziału ekranu. Dodamy widok, który występuje podczas przeciągania okna na jedną z połówek ekranu, podczas gdy druga połowa pokazuje podgląd wszystkich pozostałych, tak aby użytkownik mógł szybko wybrać następne okno do przetworzenia przez podzielony ekran.

Na koniec, wprowadzone zostaną pewne modyfikacje w efektach i animacjach doku.